Våre kontorer

Du finner oss i Gamle Forusvei 1 i Stavanger og i høghuset på Bryne / Forum Jæren i 16.etg.
På Bryne har vi fast kontortid tirsdag, onsdag og torsdag.

Nyheter

Endring – Partnere.
Arne Thorsen har nådd pensjonsalder og gikk med virkning fra januar 2017 av som partner og ansatt i Sumergo. Fra samme tidspunkt har Kai T. Nygaard tiltrådt som partner. Vi takker Arne for hans flotte bidrag gjennom mange år.

Nyansettelser – høsten 2016
Sumergo har i løpet av høsten 2016 ansatt tre revisorer med bred erfaring både fra revisjon og andre virksomheter. Erik Brattebø Vormeland og Janniken Timenes har allerede startet hos oss, mens Live Skogvold starter i mars 2017. Vi ønsker alle tre hjertelig velkommen til Sumergo.

Viktige datoer
  • 1. desember, 2017 - Merverdiavgift Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding
  • 5. desember, 2017 - A-melding Innsending av a-melding november
  • 6. november, 2017 - A-melding Innsending av a-melding oktober
  • Alle viktige datoer

< trygghet til de beste lokale selskapene >