Om oss

Thorsen & Wigestrand & Co DA (TWCO) startet opp med Arne Thorsen og Edgar Wigestrand i 1992. Selskapet har siden den gang hatt en jevn vekst ved både nyansettelser og partneropptak.

I 2008 ble TWCO og SGL Revisjon & Rådgivning AS sammenslått til et selskap. Stig M. Grøsfjeld Larsen ble partner, samtidig som selskapet fikk flere ansatte og egen regnskapsavdeling.

Reidar Seland ble opptatt som partner med virkning fra 1.januar 2011 og John Olav Haga fra 15.august 2014.

Selskapet fremstår i dag som en mellomstor aktør i bransjen med hovedvekt på revisjon. Selskapet er i stadig utvikling og i den forbindelse har vi også funnet det riktig å finne et nytt navn på selskapet.

Vi håper det nye navnet gir oss gode muligheter for å synliggjøre våre tjenester og videreføre våre holdninger og verdier som vi har bygget opp over lang tid.

Vår visjon:

< trygghet til de beste lokale selskapene >

For å kunne nå vår visjon mener vi at de viktigste verdiene er:

< tilgjengelighet > < kompetanse > < tillit >

Som kunde kan du forvente at disse verdiene blir vektlagt og ivaretatt. Les mer om våre verdier og hvorfor du skal velge Sumergo.