Idéen bak sumergo

Sammensetting av sumergo logo

Mange kjenner nok igjen ”ergo sum” fra matematikken. Våre tjenester handler om å trekke sammen kunnskap og gi en konklusjon eller en anbefaling.

Navnet Sumergo er inspirert av filosofen og matematikeren Renè Descartes. Descartes kalles noen ganger grunnleggeren av moderne filosofi og den moderne matematikkens far. Han rangeres som en av Vestens viktigste tenkere gjennom tidene. Han er og var allerede i sin samtid en inspirasjonkilde for andre filosofer. Hans mest berømte utsagn er «Cogito ergo sum» (norsk: Jeg tenker, derfor er jeg). Filosofen og matematikeren har også vært en inspirasjon for revisorforeningens eget revisjonsprogram som heter Descartes.

På dette grunnlaget har vi formet navnet Sumergo, fordi det forteller noe om hvordan vi ønsker å fremstå for våre kunder og forretningsforbindelser. Regnskapet er resultatet av mer enn matematisk summering. Vi i Sumergo mener man må se regnskapet i sammenheng med din forretningsdrift eller idè, for å forstå betydningen av regnskapet. Derfor legger vi vekt på tett kommunikasjon med våre kunder slik at vårt arbeid sammen med vår kunnskap, også gir kunden et fortrinn. Det er ikke meningen vi skal være filosofer. Vi skal bruke logikk, forretningsforståelse og kunnskap sammen med matematikken.

Vårt symbol er satt sammen av matematiske tegn < ∑ >, som til sammen utgjør et rom eller en enhet. Dette skal symbolisere vår evne til å trekke sammen kunnskapen om din virksomhet til en helhet.

< Vi tenker, derfor er vi >