Karriere

< trygghet til de beste lokale selskapene >

I Sumergo får du utfordrende oppgaver og ansvar fra første dag. Det passer ikke for alle, men vår erfaring er at det passer godt for deg som vil noe.

< bratt læringskurve, faglig fokus >

Hvis du vil jobbe for oss, må du være kunnskapsrik og fleksibel. Vi har en flat organisasjonsstruktur, og det er ingen å gjemme seg bak. Til gjengjeld er læringskurven bratt, og det faglige fokuset sterkt.

< jobb nært med kundene >

På vårt kontor vil du raskt få en sentral og selvstendig rolle. Du samarbeider med en partner, samtidig som du har våre samlede ressurser til rådighet. Sumergo prioriterer samspillet mellom revisor og kunde. Nærheten til det lokale næringslivet og bedriftene rundt deg bidrar til din faglige utvikling. Vårt kontor er en frittstående enhet, og du har alle muligheter til å påvirke utviklingen.

< målrettet kompetanseheving >

Sumergo følger et tilpasset etterutdanningsprogram som sikrer at våre ansatte får jevnlig oppdatering. Vi legger også til rette for videreutdanning på mastergradsnivå.

< høy ansattetilfredshet >

Hos Sumergo er det lite gjennomtrekk. De aller fleste som begynner å jobbe hos oss, blir hos oss.