Viktige datoer

 • 15. september, 2017

 • - Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk ( 4. termin )

 • 6. november, 2017

 • - A-melding Innsending av a-melding oktober

 • 15. november, 2017

 • - Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk ( 5. termin )  

 • - Forskuddsskatt Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter ( 4. termin )

 • 1. desember, 2017

 • - Merverdiavgift Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

 • 5. desember, 2017

 • - A-melding Innsending av a-melding november

 • 11. desember, 2017

 • - Merverdiavgift Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift ( 5. termin )

 • - Mva kompensasjon Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift ( 5. termin )