Regnskap

Sumergo tilbyr regnskap for små og mellomstore bedrifter i Mamut Business. Vi er opptatt av nøyaktighet, høy etisk standard og god, direkte relasjon til våre kunder. Vi tilpasser våre regnskapstjenester til kundens behov. Etter ønske kan vi utføre deler av oppdrag ute hos kunden, men kan også tilby direkte kobling til vårt regnskapssystem via vår terminalserver.

< fakturering >

Vi foretar gjerne hele eller deler av faktureringsdelen for våre kunder enten elektronisk eller på giro, og tilpasser gjerne faktura etter kundens eget ønske. Vi kan også ivareta purrerutiner, og dersom det skulle bli behov for å sende krav til inkasso har vi vår samarbeidspartner som overtar dette.

< lønn >

Vi foretar lønnskjøringer og de nødvendige innrapporteringer til myndighetene gjennom Mamut Lønn og Mamut for Altinn. Vi har solid kompetanse innen lønnsområdet og er til enhver tid oppdatert på nye lover og regler. Vi er også behjelpelig med innrapportering av SSB lønnsdata.
Vi kan også påta oss ansvar for å administrere pensjonsordninger samt innrapportering til Nav i forbindelse med sykelønnsordninger og arbeidstakerregisteret.

< rapportering >

Vi ønsker å være en tilgjengelig samarbeidspartner for våre kunder og vi tilrettelegger for raske og effektive tilbakemeldinger av regnskapet.

Med Mamut Business kan vi skreddersy rapporter etter kundens ønske.
All rapportering til offentlige instanser foregår via Altinn.no

< årsoppgjør >

Vi utarbeider årsoppgjør og ligningspapir for alle selskapsformer og har et tett faglig samarbeid med vår revisoravdeling.

< budsjettering >

Vi utarbeider budsjett i samarbeid med kunden. Ved hjelp av vårt regnskapsprogram Mamut Business kan vi rapportere og analysere virkelige tall mot budsjetterte tall.

< rådgivning >

Sumergo har bred kompetanse på regnskap, revisjon og rådgivningstjenester. Det er ditt behov som står i fokus. Les mer om våre rådgivingstjenester.