Revisjon

Sumergo utfører lovbestemt revisjon i samsvar med norske standarder. Dette er vårt hovedsatsingsområde og vår viktigste tjeneste i over 20 år. Revisjonsberetningen er en ekstern bekreftelse på regnskapet som benyttes av bl.a. banker, investorer, kunder og leverandører. Enkelte har populært kalt revisjonen for en “helsesjekk” av virksomheten.

Revisjonen er fra 2011 blitt valgfritt for enkelte aksjeselskap. Dersom du er i posisjon til å velge bort revisjon er det viktig å tenke på hva regnskapet brukes til og hvilke konsekvenser et fravalg kan gi.

< som kunde hos Sumergo får du også: >

Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjons partner når du skal vurdere rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger.

Ryddighet i prosessen med utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering.

Enklere og billigere revisorbekreftelser ved behov

  • etter krav i aksjeloven
  • til Skattefunn
  • av momsrefusjoner