Begrenset revisjon

Forenklet revisjon av regnskapet eller revisjon av deler av regnskapet

Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder. Valget du gjør, kan ha stor betydning for tilliten og omdømmet til selskapet. Særlig bør du tenke på dette i forhold til:

  • Kunder
  • Leverandører
  • Samarbeidspartnere
  • Långivere
  • Eiere
  • Skatteetaten

Selv om du er kommet til at selskapet ikke har behov for revisjon av årsregnskapet, bør du likevel vurdere å få gjennomført en uavhengig kvalitetssikring av regnskapet. Vi gir deg to muligheter:

  1. Forenklet revisorkontroll av regnskapet vil gi deg en slik kvalitetssikring og bidra til tillit hos selskapets forretningsforbindelser. I tillegg vil en slik gjennomgåelse bidra til ryddighet i selskapet og økt kvalitet i regnskapsrapporteringen. Les mer om forenklet revisjon av regnskapet
  2. Uavhengig bekreftelse av deler av regnskapet eller enkeltposter i balansen og/eller resultatregnskapet.

Hva er revisjon av deler av regnskap?

Begge alternativer vil gi deg en signert rapport fra Sumergo med en uttalelse som kan vedlegges regnskapet.