Revisjon, du velger selv!

Fra 2011 blir revisjon frivillig for de minste aksjeselskapene, men hvilke selskaper kan velge bort revisjon – og hva bør disse tenke spesielt på for å bevare tilliten til selskapet?

Et aksjeselskap må ha revisor dersom det er morselskap eller overskrider en av disse grensene:

 • Årlige driftsinntekter på 5 millioner kroner
 • Balansesum på 20 millioner kroner
 • 10 ansatte

Sumergo revisjon du bestemmer selv

< tenkt gjennom konsekvensene? >

Enten du er eier, leder eller begge deler i et selskap som får mulighet til å velge bort revisjon, bør du tenke gjennom hvilke konsekvenser et slikt valg vil få for deg og ditt selskap. Tilliten til selskapet kan bli påvirket. Det er derfor en rekke forhold du bør vurdere før du tar et valg.

 • Har du snakket med banken? Hva står det i låneavtalene dine? Risikerer du høyere rente eller forutsetter lånebetingelsene revisjon av regnskapet?
 • Har du spurt hovedleverandørene og dine viktigste kunder? Vil du få begrenset kreditt? Legger viktige kunder vekt på at du har en bekreftelse på at selskapet er solid?
 • Er du i nærheten av størrelsesgrensene for revisjonsplikt?
 • Har du planer om kapitalendringer, fusjon eller fisjon?
 • Mottar du offentlige tilskudd eller lignende som krever en revisorbekreftelse?

< hvem vil du selv handle med? >

Foretrekker du selv å handle med foretak som har revisor; foretak med kvalitetskontrollerte regnskaper? Hvordan sjekker du økonomien til leverandører og kunder som din bedrift er avhengig av?

< revisjon er en årlig helsekontroll >

Enten du driver en liten virksomhet eller et større foretak: Revisjon er en kvalitetssikring – se den som en årlig helsekontroll av din virksomhet. Ditt selskap får et kvalitetsstempel. Det fremmer forretningsdriften og relasjoner.

< revisjon gir deg: >

 • Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre som du er avhengig av.
 • Ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsføringen.
 • Kvalitetssikring av skatte- og avgiftsrapporteringen. Bli trygg på at du får det riktig!
 • En kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskapet og selvangivelsen.
 • Liten risiko for at eiere og lederen får ubehagelige overraskelser.
 • Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjenninger.
 • Enkel tilgang på en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten.

< revisjon gir troverdighet >

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser – du får hjelp til å begrense risikoen.

Revisor hjelper deg til å få bedre kontroll med virksomheten. Feil og uheldige beslutninger vil oftere bli oppdaget og kan rettes. Revisjon setter deg bedre i stand til å unngå fallgruver og utnytte muligheter.

Spørsmålet om selskapet skal ha revisor eller ikke, er en viktig beslutning. Det handler om hvordan du skal forvalte tilliten til virksomheten din.