Revisorutarbeidet regnskap

Selv om plikten til å få regnskapene revidert er bortfalt for de minste aksjeselskapene, er det viktig å huske at alle øvrige plikter består.

Du må fortsatt utarbeide årsregnskap, ligningspapirer og selvangivelse – du må fortsatt forholde deg til Skatteetaten og andre offentlige instanser.

Sumergo har laget årsregnskaper i 20 år og har den oppdaterte kompetansen du trenger. I tillegg vil du få en bekreftelse på at Sumergo har utarbeidet årsregnskapet og eventuelt ligningspapirene.

Sumergo har gjennom lang praksis opparbeidet høy kompetanse og kan bistå deg med det meste – les mer om andre tjenester